Livet är för kort för att konversera, använd Tuffkort | Tuff Ledarskapsträning

Carl Erik Herlitz Carl Erik Herlitz 29 augusti, 2018

En nidbild av hur det kan bli när vi kommer samman, t.ex. på en middag, är att vi mest ägnar oss åt ytlig konversation. Om det mot förmodan skulle vara någon som ville berätta något mer personligt, så kan många människor inte lyssna, några kanske tar över och framför allt verkar alla ha åsikter och synpunkter på det som sägs. Personen som ville berätta något känner sig därför inte hörd på ett djupare plan och tendensen att hålla konversationen på ett ofarligt mer opersonligt plan förstärks. Givetvis är det inte alltid så här, eller i alla kretsar, men vanligt vågar vi påstå att det är!

Livet är för kort för att konversera
– använd Tuffkort!

Så vi har gjort en kortlek (Tuffkort) med frågor att använda vid exempelvis middagsbjudningar eller andra sammankomster. Korten är inte till för att få igång konversationer om väder o vind – det klarar vi av ganska bra på egen hand, utan syftet med korten är att ge oss chansen att prata om det som är viktigt och personligt. Att samtalen skall föra med sig att vi lär känna varandra på ett nytt sätt.

Av denna anledning blev några utgångspunkter viktiga för oss när vi funderade kring hur Tuffkorten skulle vara och användas:

Korten skulle innehålla tuffa personliga frågor
Korten skulle innehålla tankeväckande, utmanande och mer ”avslöjande” frågor. Frågorna skulle göra att man fick tänka till, formulera sig, berätta hur det egentligen var eller hur det kändes. De skulle bidra till att vi berättade mer om oss själva, att vi vågade vara mer personliga.

Alla skulle få prata till punkt, bli lyssnad på
Om människor skulle känna att det var ok att prata om sig själva på ett mer personligt plan så förutsatte det att de bemöttes med hänsynsfullhet och respekt. När någon berättade måste denne få allas uppmärksamhet, och få berätta utan att bli avbruten eller att någon annan tog över. Alla skulle få ha sin ”sändningstid” i fred.

Alla skulle få ungefär lika mycket tid att berätta
Det finns alltid de som är mer pratglada eller verbala, de som har lättare för att sätta ord på sina tankar och känslor. En av poängerna med Tuffkort skulle därför vara att alla skulle få en chans att bli hörda, att alla skulle få prata och inte bara de som vanligtvis tar mest plats. Man skulle gå ”laget runt”.

Alla skulle ha möjlighet att ”tacka nej” till Tuffkorten
Givet att korten skulle innehålla personliga och utmanande frågor, kanske till och med vad några skulle känna var ”farliga” frågor, så måste människor kunna få – på olika sätt, möjligheten att ”tacka nej”:

  • Man skulle få välja att vara så öppen som det är bekvämt för denne att vara, och man skulle inte pressa någon på ett okänsligt sätt.
  • En annan möjlighet skulle vara genom att deltagare kunde ”passa” på en fråga, och dra en annan som kändes lättare att besvara.
  • Ett tredje sätt skulle helt enkelt vara att inte behöva vara med på Tuffkorten.

Det skulle med andra ord vara viktigt att respektera människors överväganden när det gäller hur öppna de vill vara mot andra. Å andra sidan kan det många gånger vara värdefullt att utmana sig själv och andra. Livet är för kort för att konversera!

Här hittar du möjligheten att beställa egna Tuff-kortlekar.

 

Dela detta: