Kvinnligt ledarskap | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 31 augusti, 2018

Kvinnligt ledarskap och ledarskap som präglas av det vi benämner som kvinnliga ledarskapsförmågor är ständigt sammanblandade.

Enligt min mening är det ingen som helst skillnad på kvinnors och mäns ledarskap allmänt sett. Varje individs ledarskap påverkas dels av individens personlighet, dels av det traditionella ledarskapsparadigm vi alla är del i. Paradigmet är så starkt och begränsande att både män och kvinnor i ledande position beter sig ganska lika oavsett kön.

Paradigmet är så starkt och begränsande att både män och kvinnor i ledande position beter sig ganska lika oavsett kön.

Talar vi istället om det som vi traditionellt benämner som kvinnliga ledarskapsförmågor som t.ex. att lyssna, involvera, arbeta ickelinjärt, vara relationsorienterad mer än uppgiftsorienterad etc så blir diskussionen åtminstone lite mer intressant och produktiv.
Dessa förmågor är inte särskilt högt prioriterade i det traditionella ledarskapsparadigmet. Det är inte dessa förmågor som efterfrågas, testas eller prioriteras vid rekrytering av tillsättning av chefer även om det ibland kan låta så i retoriken kring ledarskap.
Att använda benämningen kvinnligt ledarskap överhuvudtaget är ofta förvirrande och bidrar inte till att ledarskap utvecklas mot något mer fungerande för vår tid.

Vill du höra mer om hur vi ser på kraftfullt ledarskap är du välkommen på ett kostnadsfritt frukostseminarium hos oss på Tuff. Datum och anmälningsmöjligheter här nedan. 

Seminarium om motivation: Sluta motivera dina medarbetare!

Dela detta: