Involverande ledarskap | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 31 augusti, 2018

Involverande ledarskap syftar till att skapa långtgående delaktighet på en arbetsplats eller i ett team, vilket i sin tur ger produktivt och effektivt samarbete.

För att bli framgångsrik på involverande ledarskap behöver man framför allt utveckla förmågan att lyssna. Om medarbetarna på allvar ska känna sig involverande och uppleva påverkanskraft måste de få mandat att bestämma tillsammans, och för att det ska inträffa måste chefen eller ledaren ge upp sin av tradition dominerande position och spela en mer tjänande roll.

Det krävs lyhördhet, tålamod och acceptens från chefens sida.

Involverande ledarskap innebär att rollen för ledaren blir att hjälpa gruppen att hitta sina mål och tillhandahålla det som behövs för att tjäna gruppen i den fas där de befinner sig. För det krävs lyhördhet, tålamod och acceptens från chefens sida. Och under det behövs en stark övertygelse om medarbetarnas kapacitet, att de är kapabla och kompetenta. Då ger ledaren kraften och styrkan i gruppen förutsättningar att frigöras.
Det är kärnan i involverande ledarskap.

Är du intresserad av att höra mer och få verktyg att bli en mer involverande ledare är du välkommen på ett kostnadsfritt frukostseminarium. 

Seminarium Sluta motivera din medarbetare!

 

Dela detta: