Ledarskap och konflikthantering - Hur du som ledare förankrar svåra beslut | Tuff Ledarskapsträning

Therese Wallin Therese Wallin 30 augusti, 2018

En stor del av ledarskap och konflikthantering är konsten att hålla dina medarbetare glada och samarbetsvilliga. Detta är inte alltid en enkel uppgift när det faller på dig som ledare att fatta ett beslut som du vet kommer att vara impopulärt. Nedanför går vi igenom både några handlingssätt som är fel och vi ger dig även några tips på hur du i stället bör gå till väga.

Exempel på fel handlingssätt

 1. Låta gruppen komma med åsikter, idéer och förslag som underlag för att chefen sedan ska kunna fatta ett bra beslut (och ibland har chefen redan fattat ett beslut och frågar bara för att se snygg ut). Man förväntar sig sedan att alla automatiskt ska vara ok med beslutet och stå helhjärtat bakom det.
 2. Låta gruppen tillsammans med chefen fatta beslutet i någon form av konsensus-process. Gruppen och chefen är då oftast helt otränade på att genomföra en sådan process. Så antingen slutar det med att några ger upp och säger ”ok, gör som ni vill, det spelar ingen roll” eller också röstar man och fattar ett majoritetsbeslut. Alla förväntas även här vara nöjda och glada efter att chefen så generöst bjudit in alla till en sådan tidsödande beslutsprocess.
 3. Hitta ett sätt att sälja in ett redan taget beslut så att alla kan köpa det. Den typen av förankring består oftast av flashiga PowerPoint-presentationer, karismatiska föredrag och animerad argumentation med motståndarna till beslutet. Här förväntas alla medarbetare vara lojala och köpa beslutet utan bråk. Man fokuserar på dem som är för och lägger ingen energi på dem som är emot.

Ingen av de ovanstående varianterna fungerar speciellt bra utan kommer tvärtom att generera en massa energitapp. Energitapp i form av motstånd, missnöje och i värsta fall både rättshaverister och apatiska ”jag gör så lite som möjligt nu, det är ändå ingen som bryr sig” – medarbetare.

Hur du som ledare kan förankra svåra beslut

 1. Om du redan tagit ett kontroversiellt beslut som du behöver förankra:

Ha ett så kallat ”välja-samtal” med din grupp. Det går till så här:

 • Se till att du själv kan äga budskapet så att du kan säga det med en konstaterande ton:  ”Det regnar idag”.
 • Säg budskapet kort och tydligt.
 • LYSSNA! Låt känslor, invändningar och farhågor få finnas, lyssna så att alla känner sig hörda. Ha inte bråttom att gå vidare utan stanna här tills det att reaktionerna bedarrar.
 • Ställ sedan frågor som ger dem möjlighet att ”välja” beslutet, t ex ”Hur vill du/ni förhålla dig/er till det här? Vad behöver du/ni för att kunna acceptera beslutet?”.
 1. Om du på riktigt vill involvera din grupp i ett viktigt beslut:

Prova att genomföra ett Concordance-beslut. Om konsensus betyder ungefär ”med förnuftet” så betyder concordance ”med hjärtat”. Här är några av de viktigaste utgångspunkterna:

 • Alla har veto.
 • Alla är tillsammans ansvariga för att gruppen kommer till beslut.
 • Samtliga behöver kunna stå bakom det beslut som man kommer fram till.

Det är en ovan process för de flesta och något man som grupp behöver träna på. Vinsterna handlar om att man får upp invändningar som kan vara värdefulla och bidrar till ett mer genomtänkt beslut samt frisätter energi och engagemang kring beslutet som i sin tur skapar ett mycket bättre resultat.

Vill du bli bättre på ledarskap och konflikthantering?

Vi här på Tuff har i åratal lärt ut en mängd olika aspekter av ledarskap: hur en bra chef ska vara, konflikthantering, hur man motiverar, etc. Nu vill vi gärna hjälpa dig att bli en bättre ledare.

Tuff ledarskapsträning steg 1

Tuff ledarskapsträning steg 2

Kontakta oss om du vill ha hjälp med ovanstående eller träna på hur du kan bli bättre på att föra fram obekväma beslut eller förankra redan tagna beslut i din arbetsgrupp.