FIRO-modellen i ledarskap | Tuff Ledarskapsträning

Marina Marklund Marina Marklund 31 augusti, 2018

Vad är det som får grupper att samarbeta effektivt? Om FIRO-modellen.

William Schutz forskade kring bland annat detta och formulerade FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation), där han bland annat konstaterade att graden av öppenhet mellan gruppens medlemmar är avgörande för effektivt samarbete.

Utbildningar med FIRO som utgångspunkt är välkända i Sverige och många ledare både i offentlig och privat sektor har gått kurser som bygger på FIRO-modellen.

UGL – Utveckling Grupp Ledarskap – fokuserar på gruppdynamik och gruppens olika stadier i sin utveckling, i bästa fall mot effektivt samarbete.

THE – The Human Element – är en kurs där individen står i fokus. Den är en djupdykning i självkännedom och självinsikt.

Om du som ledare står och väljer mellan att gå UGL och The Human Element tycker jag att det är vettigt att gå The Human Element först. Man behöver ha koll på sig själv för att kunna leda andra framgångsrikt. Det vore kul att höra vad du som gått dessa utbildningar tycker!

Läs mer om The Human Element här.