Coachande ledarskap + Lean = sant? | Tuff Ledarskapsträning

Therese Wallin Therese Wallin 30 augusti, 2018

När jag för några år sedan började höra talas om Lean tänkte jag ”det där gamla monstret, är det inte dött och begravet? Idag vet vi väl bättre än att jämföra människan med en maskin som ska optimeras?”. Lite arrogant viftade jag bort allt prat om Lean.

Men för ett tag sedan lunchade jag med en god vän som pluggar till beteendevetare och när han med brinnande ögon började prata om Lean kunde jag inte sluta lyssna. Han menade att om man förstår kärnan i Lean så handlar det verkligen om att sätta människan i centrum och att ge ut all makt till organisationen. ”Det är de som är längst ned i hierarkin som är kungar. ”

Han menade att Lean framförallt handlar om att skapa verklig delaktighet och engagemang i arbetsgruppen. 

När jag hörde hur han beskrev Lean tänkte jag att det lika gärna skulle kunna vara jag som pratade, fast inte om Lean utan om nerifrån ledarskapcoachande ledarskap eller coachande förhållningssätt. Jag gav mig genast ut och surfade på Lean och beställde ett antal böcker. Och nu undrar jag om inte Coachande ledarskap och Lean är som gjorda för varandra? Att jobba med Lean utifrån ett traditionellt, icke-coachande ledarskap leder, som jag ser det, till att grundtanken i Lean förvrängs och blir just ett sätt att återigen relatera till organisationens medarbetare och människor som om de vore en maskin. Med ett traditionellt ledarskap riskerar ett Lean-projekt att förminskas till ett påbud uppifrån om att jaga sekunder vilket resulterar i pressade och stressade medarbetare och ingen verklig förbättring på en helhetsnivå.

Jag tror att ett långtgående coachande ledarskap är en förutsättning för att Lean ska fungera som det är tänkt, med människan i centrum och verklig delaktighet och engagemang i gruppen.

Vill du höra mer om coachande ledarskap och vad det kan göra för dig och din arbetsplats är du välkommen på ett kostnadsfritt frukostseminarium! För mer information klicka in här: 

Seminarium Sluta motivera dina medarbetare!

Vill du komma i kontakt med oss? Maila oss på info@tuffledarskapstraning.se eller tel. 08-446 16 20. 

Dela detta: