Chefens roll vid konflikthantering | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 31 augusti, 2018

Chefens roll vid konflikthantering är ofta väldigt stor eftersom dennes roll alltid är avgörande i vår hierarkiska värld.

Ofta är chefens ledarskap en stor del av gruppens klagomål, en del av konflikten. Om chefens ledarskap är en del av konflikten kan man alltid utgå ifrån att chefens förtroende bland medarbetarna är skadat. Därmed är enda vägen framåt för chefen att restaurera sitt förtroende.

För att det ska hända krävs följande:

Att chefen lyssnar på och tar till sig att förtroendet är bristande samt lyssnar på och tar till sig den kritik som finns bland medarbetarna.
Att chefen ser och tar ansvar för sin del i konflikten.
Att chefen ber om ursäkt om det finns behov av det och ber om en chans till.
Att chefen ger uttryck för en genuin ambition att bli bättre på det som har haltat.

Om detta sker kan förtroendet snabbt byggas upp och grogrunden för konflikten försvinner.
Om chefens ledarskap inte är en del av konflikten, blir chefens roll vid konflikthantering att ta ansvar för att konflikterna kommer upp till ytan, sorteras ut för att kunna lägga dem till handlingarna. Om inte chefen ”tar i det” kommer det att fortsätta pågå.

Så chefens roll vid konflikthantering är att ta konflikterna på allvar, se till att agera och utveckla nolltolerans för konflikter som biter sig fast och hindrar samarbete.

Tuff ledarskapsträning har tjänsten Tuff samarbetscoaching som innebär att vi stöttar grupper vars samarbete mer eller mindre havererat. Vår roll är också att stötta chefens arbete i att hantera och facilitera konflikterna och restaurera förtroendet i gruppen. Om du vill höra mer om hur vi ser på ledarskap och konflikthantering i stort, är du välkommen på ett kostnadsfritt frukostseminarium. 

Tuff samarbetscoaching

Dela detta: