Självorganiserande team

Vi gör de insatser och ger det stöd som behövs för att göra ett team med upp till 12 medarbetare helt självstyrande.

Vi kallar tjänsten Tuff Självstyrande team och man kan likna den vid en prenumeration eller en försäkring där Tuff är med hela vägen till dess att gruppen bevisligen fungerar självstyrande.
Vi använder mätmetoder som kan påvisa utveckling framåt och fastställa att teamet uppnått ”självstyre-förmågan”. Tjänsten skiljer sig ifrån utbildning så tillvida att vi gör de insatser som behövs utifrån ett teams utgångsläge och coachar, tränar och stöttar teamet till att bli självstyrande. Allt bygger på att frigöra teamets egen kapacitet och att utveckla de förmågor i teamet och hos teammedlemmarna som behövs för ett hållbart självstyrande samarbete.

Vi coachar, tränar och stöttar teamet till att bli självstyrande.

Eftersom vi har en lång historia där vi genom praktiskt tränat team till självstyre har vi blivit specialister på det och coachar ett team till självstyrande på kort tid.

Det vi gör:

  • Utvecklar coachande ledarskap hos teammedlemmarna
  • Utvecklar det arbetsklimat som behövs för att få arbetssättet att fungera i praktiken vilket utmärks av öppenhet, trygghet, rak kommunikation, naturlig självklar feedbackkultur.
  • Utvecklar den kommunikationsförmåga som behövs för att lösa konflikter, fatta beslut ihop, och ge stärkande feedback.
  • Inspirerar och delar med oss av vår kunskap av alternativa strukturer som stöttar självstyre


Vill du veta mer om hur du kan göra för att få ditt team självstyrande? Kontakta oss på Tuff ledarskapsträning tel. 08-446 16 20 eller maila oss på
info@tuffledarskapstraning.se