Säljutbildning

Tuff säljträning: går på djupet med dialogförmågan

 

Alla vet att man ska lyssna – få säljare kan det på den nivå som behövs 

Tuff säljträning riktar sig till medarbetare i säljfunktion som arbetar med konsultativ försäljning av framför allt tjänster.

Träningen vilar på följande utgångspunkter:

• Konsultativ försäljning kräver hög nivå av dialogförmåga t ex att kunna lyssna ”på djupet” med ett coachande förhållningssätt

• Klassisk argumentation fungerar dåligt i konsultativ säljdialog

• För att sälja komplexa tjänster måste man inge förtroende och förtroende är en funktion av vem/hur man är, snarare än vad man säger

I linje med utgångspunkterna består säljutbildningen av mycket träning i dialogförmågorna. Deltagarna får träffsäker – ofta svidande – feedback både på sina dialogförmågor och sin förmåga att inge förtroende. De får konkreta verktyg för att förbättra sin dialogförmåga och i programmet identifieras också specifika fallgropar när det gäller sammanhanget och förutsättningarna för säljarbetet. De två dagarna är en sammanhängande, noga utformad process som ger många insikter om det egna beteendet, vilket är källan till goda resultat och verklig förändring. 

Vi erbjuder intern säljträning (vanligen 2 dagar) och ledarskapsträning för försäljningschefer. 

Framgångsrikt försäljningsarbete har sin grund i ett utvecklat teamsamarbete och en pålitlig, konsekvent feedbackkultur. Tuff ledarskapsträning hjälper gärna säljteam med att införa hållbar säljkultur förutom att utveckla gruppmedlemmarnas säljförmåga.

Kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på tel. 08- 446 16 20 om du vill veta mer. 

  • “Utmanande roligt! ”
    — Viktoria Adwent, Affärsutvecklare, Valtech
  • “En väldigt praktisk kurs som ger mycket utrymme till självreflektion och träning i specifika och egna utmaningar. ”
    — Natali Phalén, Advokat, Setterwalls Avokatbyrå
  • “Startat en process hos mig hur jag med olika verktyg kan få till bättre resultat. ”
    — Ylva Söderlind, mötesbokare, Mötesbokarna