Liberating structures

Ett verktyg för grupper

Liberating Structures är en uppsättning mikroverktyg som kan användas för att frigöra mer engagemang och delaktighet när grupper samarbetar. Verktygen är utvecklade av Keith McCandless and Henri Lipmanowicz och kan användas fritt. Tuff Ledarskapsträning hjälper gärna till med att komma igång användandet av verktygen i sammanhanget att införa självstyrande arbetssätt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Tuff ledarskapsträning på tel. 08-446 16 20 eller maila oss på info@tuffledarskapstraning.se