Glöm allt du vet om feedback!

En viktig ledarskapsförmåga är att kunna ge rak, konstruktiv feedback som landar och får effekt. Att både ge och ta emot feedback är något vi alla behöver träna på. Istället för att prata rakt om det som inte fungerar är vi ofta ”trevliga” och undviker obehagliga situationer. Eller så ger vi feedback för att korrigera och rätta till. När feedback levereras på det sättet aktiveras personens alla försvarssystem och det blir lätt argumentation… och ingen effekt.

Så hur ger man feedback utan att vara antingen för trevlig och luddig eller för hård och tillrättavisande? Tuff ledarskapsträning går på tvärs mot de flesta kända feedbackmetoder och lär ut något helt annat. Du kommer få helt nya infallsvinklar på ditt sätt att ge feedback och ges konkreta idéer och verktyg som du kan prova och använda direkt när du kommer tillbaka till ditt jobb.

Vill du att vi kommer till ditt företag?

Vill du att vi kommer till ditt företag, kick-off eller ledningsgruppsmöte och håller seminariet om Feedback?
Kontakta oss för offert: info@tuffledarskapstraning.se