Det sitter inte i väggarna – seminarium

– om arbetsmiljö och juridiskt ansvar. 

Hur kan du som chef eller HR-ansvarig skapa ett arbetsklimat som minskar sjukskrivningar och förbättrar lönsamhet?

Kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på tel. 08- 446 16 20.