Föräldraskap - ledarskap? | Tuff

Mette Herlitz Mette Herlitz augusti 31, 2018

När vi läser Jesper Juul ser vi hur många likheter som helst mellan föräldraskap och ledarskap och vi rekommenderar alla chefer att läsa ”Ditt kompetenta barn” och ”Relationskompetens, i pedagogernas värld” som ledarskapsböcker

Lär mer om Jesper Juul här.