Bra chefer på Google kan coacha och ge feedback | Tuff Ledarskapsträning

Carl Erik Herlitz Carl Erik Herlitz 29 augusti, 2018

I decembernumret (2013) av Harvard Business Review berättar David A. Garvin (professor vid Harvard Business School) om hur Google bestämde sig för att urskilja vad som kännetecknar en riktigt bra chef. 

Vad man till att börja med såg var att bra chefer skiljer sig från mindre bra chefer t.ex. genom att ha mycket mindre personalomsättning, gladare och nöjdare personal, högre presterande team, större grad av innovation och medarbetare med bättre balans i livet.

Efter ett oerhört omsorgsfullt och tidskrävande forskningsprojekt, där man på ”Googlevis” analyserade all tillgänglig data införskaffad bl.a. genom medarbetarundersökningar (37 000 anställda), djupintervjuer och ”performance reviews”, så identifierade man därefter åtta nyckelbeteenden som de bästa och mest framgångsrika cheferna hade.

Det här visade sig vara nyckelbeteendena:

 1. Is a good coach

2. Empowers the team and does not micromanage

3. Expresses interest in and concern for team members’ success and personal well-being

4. Is productive and result-oriented

5. Is a good communicator – listens and shares information

6. Helps with career development

7. Has a clear vision and strategy for the team

8. Has key technical skills that help him or her advice the team

Intressant – och kanske lite ”vad var det vi sa” för oss – är såklart att teknisk expertis kommer som nummer åtta och coaching som nummer ett. I artikeln står det även vilka delförmågor som sammantaget utgör de olika beteendena. Exempelvis ingår feedback i att vara en bra coach. Som ett resultat av projektet blir nu årligen alla chefer på Google utvärderade på dessa förmågor och beteenden och de chefer som visar sig vara mindre starka i något hänseende får praktisk ledarskapsträning med bl.a. rollspel, feedback och senare uppföljning.

Läs utdrag ur artikeln här. 

Artikeln bygger på ett HBS case study ”Google´s Project Oxygen: Do Managers Matter (case number 9-313-110, publicerat april 2013).

Vill du träna på coaching som ger effekt, kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på tel. 08-446 16 20 eller klicka på länkarna nedanför:

tuff ledarskapsträning steg 1

Tuff ledarskapsträning steg 2

 

Dela detta: