Varför misslyckas förändringar i företag?

april 15, 2016  |   Posted by :   |   Blogg,Uncategorized   |   0 Comment»

Varför misslyckas förändringar i företag?


Nära 43 procent av svenskarna i åldrarna 16–64 år har varit med om en omorganisation på sin arbetsplats de senaste 12 månaderna*20140812_0996

Enligt forskning misslyckas 70% av företagsrelaterade förändringar.
Ett misslyckande i en förändringsprocess kan vara förödande för ett företag – med minskad effektivitet , uteblivna resultat, med personal som inte stannar, minskat förtroende för chefer, vilket i sin tur medför bristande motivation hos medarbetarna och ja, ni vet ju vad som händer då…

Varför misslyckas företagen med förändringarna?

En av anledningarna är att man underskattar det (naturliga) motstånd som människor behöver ta sig igenom, innan man fullt ut kan acceptera och ta sig an förändringen.
Kanske är det därför vi får så många förfrågningar om insatser som ska stötta små eller stora förändringar.

Det handlar ganska lite om flöden och ruta och box och mycket mer om människor och hur man kommunicerar, lyssnar, stöttar, och håller människor ansvariga att själva hitta sin väg till acceptans och ägarskap.

På våra HR-minimässor ägnar vi ett pass till hur vi på Tuff ledarskapsträning stöttar företag genom förändringar (läs mer om förändringsledning här), och är du HR-chef/partner är du välkommen till oss den:

20 april, 2016 i Stockholm

10 maj, 2016 i Malmö

10 maj, 2016 i Göteborg

Anmälan gör man här.

*http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ULFSILC/

Related Posts

There is no related post.