Våra tjänster

Om våra tjänster/coaching

Vi har stor erfarenhet av att utveckla samarbetet i små och stora organisationer. Utan att fördjupa oss i verksamhetsfrågor, organisationsscheman och teorier, fokuserar vi istället på samarbetet, det vill säga kommunikationen, arbetsklimatet, kulturen och ledarskapet. Vi identifierar på kort tid varje grupps eller organisations specifika problem, utmaningar och utvecklingsområden och utformar en relevant blandning av insatser som syftar till att chefer och medarbetare ska utveckla de förmågor som behövs för att bli effektivare.

Våra tjänster har karaktären att verka katalytiskt i våra kunders organisationer; de frigör organisationens egen kapacitet ifråga om fungerande ledarskap, öppen kommunikation och produktiv arbetskultur. Vi är skickliga att på kort tid skapa bestående resultat.

Vilken tjänst eller blandning av tjänster som är relevant för dig avgörs av det nuläge som du eller din organisation befinner sig i och vilket som är det önskvärda resultatet. Ta gärna kontakt med oss för en öppen diskussion om vad som är mest lämpligt för dig.

Våra tjänster är:

20140812_0996

Tuff Coaching

För dig som vill komma vidare privat eller yrkesmässigt och åstadkomma verklig bestående förändring i ditt liv. Du kanske upplever att du fastnat, att du tappat motivationen eller din handlingskraft. Du kanske vill utvecklas, öka din livskvalitet, skapa livsbalans, ändra beteende eller helt enkelt känna dig mer tillfreds. Mer info här.

Tuff Ledarskapscoaching

För dig som är chef och ledare och som vill ha effektiv personlig coaching som gör att du snabbt utvecklas i ditt chef- och ledarskap. Det kanske handlar om att driva ett förändringsarbete på din arbetsplats, upptäcka och ta bort det som hindrar din grupp från verklig effektivitet eller att införa och upprätthålla ett coachande ledarskap. Mer info här.

Tuff Skugga

För dig som gått Tuff Ledarskapsträning – Steg 1 och som på allvar vill införa ett coachande ledarskap i ditt arbete. Mer info här.

Tuff Samarbetscoaching

För er som upplever att ni har interna konflikter som tar för mycket energi från arbetet och att gruppdynamiken inte fungerar. Problemet kan till exempel vara en konflikt eller förtroendekris mellan en avdelning och deras chef, samarbetssvårigheter inom en grupp eller en känsla av allmän stagnation på er arbetsplats. Vi är vana vid stökiga processer vilket gör att vi klarar att skifta svåra utgångslägen till väl fungerande arbetsklimat på kort tid. Mer info här.

Tuff Ledningsgruppsutveckling

För er som vill ha förbättrat samarbete, ökad effektivitet och arbetsglädje i er ledningsgrupp. Har ni ineffektiva möten, svårt att komma till beslut eller fattar beslut som inte efterföljs? Drar ni åt olika håll? Hamnar i detaljfrågor eller i brandkårsutryckningar? Har ni mycket surdegar? Är klimatet trist, avvaktande eller stressigt? Vi hjälper er att ta er från ert nuläge till nya nivåer av samarbete, öppenhet och kommunikation. Mer info här.

Tuff Säljkultur

Hur du bygger en fungerande säljkultur. En stärkande säljkultur bygger på motiverade medarbetare, en välfungerande gruppdynamik, rak och ärlig feedback och en känsla av framgång. I Tuff säljkultur erbjuder vi ett spektrum av verktyg som hjälper er att få alla delar att fungera. En Tuff coach leder och samordnar hela processen så att kulturen börjar fungera – på kort tid.Tuff säljkultur fungerar som vår samarbetscoaching. Coachen träffar hela gruppen i en nulägesworkshop och därefter i arbetspass på 2-6 timmar vid fyra eller fem timmar. Under tiden processen pågår finns coachen tillgänglig för stöd och coaching. Mer info här.