Våra utbildningar

Om våra utbildningar

Våra utbildningar, eller snarare träningsprogram, syftar till att ge dig allt du behöver för att kunna utöva ett coachande ledarskap fullt ut i förhållande till individer och arbetsgrupper.

För att kunna göra det behöver du:20140812_0731
• träna dig på hur du ska vara (tillägna dig ett gynnsamt förhållningssätt)
• träna dig på hur du skall göra (tillägna dig nyckelförmågor)
• ge dig själv en plattform för ditt ledarskap (få självkännedom och självaktning)

Förhållningssätt och nyckelförmågor tränar du i Tuff ledarskapsträning – Steg 1-2. En plattform för ditt ledarskap får du i Tuff ledarskapsträning – Personligt (The Human Element®).

Våra utbildningar är:

Tuff ledarskapsträning – Steg 1-2 (hela programmet)
Tuff ledarskapsträning – Steg 1-2, är vårt mest omfattande program i coachande ledarskap, det slags ledarskap som utgår ifrån att medarbetarna är kapabla att lösa mycket större uppgifter än de normalt får förtroende för. Programmet är inte en utbildning i aktiviteten att coacha utan en träning i att kunna ha ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap. Det handlar alltså om hur och vem du är i ditt chefskap, hur du uppfattas, vad du utstrålar och vilket synsätt du har. Och allt detta är helt avgörande för vilket resultat du får.

Som namnet också antyder innehåller programmet mycket tuff praktisk träning, träning i de nyckelförmågor du behöver för att kunna utöva ett coachande ledarskap. Därför är det viktigt att du som deltagare har ett mål som motiverar insatsen. Det kan exempelvis handla om att du upplever att du arbetar för mycket, att du vill se din arbetsgrupp vara mer självgående, att du har fått nedslående feedback om ditt ledarskap eller att verksamheten har problem eller förändringsbehov.

Programmet består av två steg, eller moduler, där varje steg i sin tur består av fyra dagars intensiv träning (2 + 2 dagar). Du kan anmäla dig till hela programmet eller välja att gå ett steg i taget enligt nedan.

Tuff ledarskapsträning – Steg 1 (individen)
Första steget i Tuff ledarskapsträning ger dig grunderna för att kunna utöva ett coachande ledarskap och att styrka dina medarbetare på individbasis. En avgörande del kommer här att vara att urskilja, och få syn på, vad ett coachande förhållningssätt egentligen är (hur man ÄR när man är coachande).
Läs mer >

Tuff ledarskapsträning – Steg 2 (gruppen)
Andra steget handlar om ledarskap i grupper. Du lär dig att hantera den ytterligare utmaning som det innebär att leda en grupp och hur du där kan tillämpa ett coachande förhållningssätt för att stödja grupper till effektivt samarbete.
Läs mer >

Tuff ledarskapsträning – Personligt (The Human Element)

The Human Element® är ett 5-dagars program som på ett naturligt sätt kompletterar Tuff ledarskapsträning – Steg 1-2. Medan ledarskapsträningen framför allt syftar till att urskilja och träna de förhållningssätt och förmågor som krävs för att leda coachande så är fokus i The Human Element helt på personlig utveckling. Här handlar det om att etablera en stabil plattform för ditt personliga ledarskap, att känna till dina reaktiva mönster, försvar och heta knappar (självkännedom), att kunna ta ansvar för vem och hur du vill vara (självbestämmande) och, slutligen, att vara tillfreds med hur du är (självaktning). Med ökad självkännedom – och självaktning – får du möjlighet och förmåga att använda dig själv och dina resurser fullt ut.
Läs mer >

Tuff säljträning – gör det lättare att sälja

Att sälja komplexa tjänster kräver en helt annan nivå på kommunikationen än vad den traditionella säljdialogen kan nå. För att utveckla det kan du som säljare behöva tuff träning och nya förhållningssätt till ditt säljarbete. Du kommer att få lära dig att lyssna på ett helt nytt sätt. Utbildningen består av två dagars intensiv träning. Du tränar dig på att föra en kunddialog på nya sätt och med nya infallsvinklar. Lyssnandet är en avgörande förmåga som vi tränar intensivt. Du får lära dig att höra var kunden befinner sig utifrån en ny modell av köpprocessen.
Läs mer >

Tuff ledarskapsträning för säljledare – att leda komplex försäljning

En coachande säljledning är nyckeln till att få medarbetare att lyckas med sina försäljningsmål. Det är ett effektivt, tydligt och praktiskt ledarskap. Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas i din roll som ansvarig för personer med ett försäljningsuppdrag. Inledningsvis går du Tuff ledarskapsträning Steg 1 där du under fyra dagar intensivt tränar på att bemästra ett coachande ledarskap och förhållningssätt. Därefter följer två dagar som vi ägnar åt att träna på att coacha säljare och team.
Läs mer >