Tuff ledarskapsträning – Steg 2

"Kraftfull sätt att vända ineffektiva arbetsgrupper och ogynnsamma klimat till fungerande." /Maria Carlén, Personalchef, AMF

 

Kursdatum:

Stockholm:
20-21/2 & 18-19/3
10-11/4 & 15-16/5

Amsterdam:
6-7/5 & 6-7/6  (eng)

Anmälan till Steg 2:

  • Jag har tagit del av personuppgiftspolicyn och samtycker till att mina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Så här säger våra kunder:

Podcast: Leadermorphosis

Tuff ledarskapsträning Steg 2 – att leda grupper

Tuff ledarskapsträningDrömmer du om en grupp som är självgående och tar eget ansvar? Nyckeln till det finns hos dig – hur du förhåller dig och hur du kommunicerar avgör om din grupps hela potential kommer till användning.

I Tuff ledarskapsträning Steg 2 tränar du de förmågorna och de förhållningssätt som behövs för att din arbetsgrupp ska bli självständig och produktiv.

Vanliga resultat är, kort sagt, en ökad säkerhet i svåra situationer och samtal, mindre operativt arbete på ditt bord, effektivare möten, mer engagerade medarbetare, ett öppnare klimat och en helt ny syn på vad ledarskap innebär.

Den jobbigaste men nyttigaste kurs jag gått. Teori i all ära, men det är det praktiska i Tuff som gör att man utvecklas som chef.” /Linda Sundell, Folksam

Att lägga ansvaret i gruppen – en röd tråd

En vanlig känsla hos chefer och ledare är att ”allt vilar på mig”. I träningen kommer du att upptäcka hur du kan lägga ansvaret i gruppen – utan att abdikera som ledare. All träning syftar till att utveckla den förmågan, och därigenom ge dig möjlighet att ha en annan funktion i gruppen, att stötta gruppen att lyckas med att nå sina mål.

”Har fått mycket kunskap om min påverkan på gruppens agerande. Om jag kliver tillbaka kliver gruppen automatiskt fram.” /Karin Björklund, områdeschef, Lasarettet i Ystad

Upplägg

Utbildningen består av fyra dagars intensiv träning. Tuff ledarskapsträningVåra unika övningar gör det tydligt vad som är viktigt när det gäller gruppers effektivitet och hur du kan agera för att bygga gruppers självständighet. Du tränar i olika utmanande situationer där du snabbt får kvitto på vilken effekt ditt agerande har, och du märker hur ditt sätt att vara på och agera ibland står i vägen för gruppens effektivitet. Du kommer också att tillägna dig en mängd verktyg som utvecklar verkligt samarbete.

”En suverän kurs om du är villig att ändra ditt förhållningssätt. Göra dig till en mer lyssnande chef.” /Anna Eidegren, Gruppchef, Folksam

Vilka resultat kan jag förvänta mig?

Genom träningen kommer du att

  • Lära dig hur du läser av, hanterar och skiftar arbetsklimat från icke önskvärt till fungerande
  • kunna stöttar en grupp att ta sig vidare när den kört fast
  • hantera konflikter så att gruppen tar sig igenom dem
  • kunna pratar om laddade och infekterade sakfrågor
  • kunna ge långtgående befogenheter åt gruppen, utan att abdikera som ledare
  • få en engagerad och självgående grupp
  • leda möten som bidrar till att verksamheten utvecklas istället för att fastna i detaljer eller ägna dig åt brandkårsutryckningar
  • kunna leda beslutsprocesser som ger beslut som efterlevs och genomförs

En mycket givande kurs där jag som chef fått redskap för att höja mig från en ”vanlig” chef till att vara en som ger rätt återkoppling, coachar för förändring och vänder gruppens dynamik i en riktning som är gynnsam för verksamheten.” /Keneth Rud, konsultchef, Lexicon iT-konsult

Vem leder utbildningen?

Det gör en av våra certifierade ledarskapskonsulter och tränare. Alla är utvalda för sin förmåga att coacha enligt Tuffs metodik och för deras färdigheter att arbeta katalytiskt med grupper.

Vad kommer jag att uppleva?

Tuffa insikter om dig själv. Mycket feedback. Raka och ödmjuka kursledare. Och, framför allt, träning, träning och åter träning.

Fruktansvärt jobbigt att gå till sig själv och erkänna fallgropar men samtidigt oerhört nyttigt och viktigt att gå igenom denna process!” /Christian Bartholomäus, chefsjuksköterska, Karolinska Sjukhuset

Vad krävs av mig?

Utbildningen består av fyra dagars intensiv träning, med två dagar i följd och därpå två dagar till med en månads mellanrum. Under dessa dagar kommer du även att få hemuppgifter. Det som kommer krävas av dig är att du vill utforska och utmana dina invanda mönster. Du kommer att prova nya sätt att göra saker på och det kommer att kännas som om du tar risker. Kort sagt kommer du att ändra dig på en mängd sätt som kommer dina medarbetare och företagets resultat till godo.

När och var?

Kursen är 4 dagar (2+2) kl. 9.00-17.00 alla dagarna och ges regelbundet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aktuella datum hittar du högst upp till höger på denna sida eller i anmälningsformuläret.

Vad kostar det?

Tuff ledarskapsträning – Steg 2 kostar 22 000 kr exkl. moms för alla fyra dagar (2400 euro i övriga Europa). I priset ingår lunch, fm- och em-kaffe med tilltugg samt all dokumentation.

Anmälan till Steg 2

Anmäl dig i formuläret högst upp.