Self-management för HR

Self-management för HR

 

Funderar du över hur din organisation ska börja, fortsätta och lyckas med att arbeta annorlunda och mindre hierarkiskt?

Självledarskap, self-management, Teal, självstyrande team – utvecklingen går framåt med stormsteg och fler och fler organisationer blir intresserade av att förändra sig och bli mindre hierarkiska. 

Tuff Ledarskapsträning har tjugo års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet och självstyrande medarbetare, bland annat har vi ställt om en rad verksamheter till autonomi. Mer om detta kan du höra här. Vår metodik är utformad för att lyckas med självstyre i praktiken.

Kursen Self-management för HR är en 1-dagars kurs i självledarskap, Teal och medarbetarskap och är anpassad till dig som arbetar som HR i stora organisationer.

Kursledare är Karin Tenelius som har utvecklat en uppskattad metod av ledarskapsträning genom att omsätta vedertagna teorier i praktisk handling. Under denna kurs kommer du få ta del av hennes erfarenhet av medarbetarstyrda verksamheter och lära dig mer om både dess framgångsfaktorer och fallgropar med en mängd praktiska exempel, nya verktyg och konkreta metoder att använda dig av direkt.

Syftet med dagen är att du ska känna dig rejält uppdaterad på omvärlden och vad som pågår, veta mer om hur processerna kan se ut samt veta hur du kan fortsätta att inhämta information och inspiration. Du kommer att få dokumentation i olika form med referenser samt hänvisning till utvalda böcker, litteratur, videoklipp och podcasts. En lunch med mingel ingår där du kan utbyta erfarenheter med andra kollegor inom HR.

Program:

Orientering i omvärlden

 • Är vi i ett paradigmskifte?
 • Går det att ställa om stora organisationer?

Kulturens centrala roll i ett ohierarkiskt arbetssätt

 • Hur transformerar man kultur i stora organisationer?
 • Hur får man med sig medarbetarna?

Ledning och chefer

 • Hur får man med sig ledningen?
 • Vilka förmågor behöver cheferna?
 • Ledningens betydelse/roll och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda i ledningsgruppen?

Process

Hur ser förändringsprocessen ut?

 • HR:s roll i förändringsprocessen?
 • Hur kan man mäta förändring?

Workshop

 • Hur går jag vidare?
 • Hur börjar man?
 • Vad vinner man?
 • Konkreta verktyg och resurser?
 • Hur omsätta?

För mer information och offert maila oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08-446 16 20.