Medarbetarträning

Tuff medarbetarträning – för en coachande kultur

På efterfrågan av våra kunder lanserar vi nu en träning i coachande förhållningssätt för medarbetare. Målgruppen är medarbetare som har chefer som gått Tuff ledarskapsträning – Steg 1.

20140812_1506_1

Syftet är att medarbetaren utvecklar det egna ledarskapet och tränar förmågor och förhållningssätt som bidrar till en coachande kultur med hög grad av kommunikation och öppenhet. 

Vad är det för utbildning?

Träningen innefattar träning av viktiga förmågor som t ex att vara rak, att ge feedback som stärker och att coacha för att finna lösningar på sakfrågor. Dessa förmågor kommer att bidra effektivt till coachande kultur, ett feedbackklimat och ett ömsesidigt, givande partnerskap mellan chef och medarbetare.

För mer information kontakta Lotta Borgsten på lotta.borgsten@tuffledarskapstraning.se eller 0733-56 87 70.