Tuff Samarbetscoaching – konflikthantering

"Vi gick från kaos och ovilja till samarbete och lust/vilja att gå till jobbet." /Åsa Lundborg, enhetschef, Norra Stockholms psykiatri

Samarbetscoaching – skiftar arbetsklimatet från oönskat till fungerande

samarbetscoachingFör grupper där samarbetet mer eller mindre havererat. Interna konflikter tar för mycket energi och gruppdynamiken fungerar inte. Tufftränaren leder processen från det nuvarande arbetsklimatet till ett fungerande på kort tid genom att hjälpa gruppen att själva ta sig igenom sina konflikter och börja kommunicera på ett nytt sätt. Genom att gruppens kommunikationsförmåga samtidigt ökar blir resultaten bestående.

Problemet kan vara en konflikt eller förtroendekris mellan en avdelning och deras chef, samarbetssvårigheter inom en grupp,  stora förändringar som kraschlandat med missnöje som resultat eller en känsla av allmän stagnation på arbetsplatsen.

”Vi gick från kaos och ovilja till samarbete och lust/vilja att gå till jobbet. Att jobba har återigen blivit roligt på alla plan och vi har blivit en friskare arbetsgrupp där alla har ett ansvar och jag som chef låter de utvecklas och inte curlar bort dem, vilket gör att all personal får använda sina egna resurser.

Jag som chef har fått mycket mer tid att reflektera och kan fokusera mer på utvecklings-/förändringsarbete. Årets medarbetarsamtal var mer utvecklande och coachande vilket märks på hela enheten. 

Vi har blivit ett vi på riktigt.” /Åsa Lundborg, enhetschef, Norra Stockholms psykiatri

Målgrupp

Företag, avdelningar och grupper.

Insats

Coachen träffar hela gruppen i arbetspass på 2–6 timmar vid 2–8 tillfällen. Under tiden processen pågår finns coachen tillgänglig för stöd och coaching. Eventuell kompletterande coaching görs i mindre grupper eller med särskilda individer, till exempel chefen/cheferna. Till skillnad från att koppla in t ex företagshälsovård där det ofta är fokus på enskilda intervjuer och kartläggning börjar vi jobba direkt med gruppen i det läge den befinner sig.

Mål

Uppdraget är slutfört när 90% av medarbetarna svarar ja på frågan om arbetsklimatet är fungerande. Tidsramen för att uppnå målet brukar vara 2-3 månader i en normalstor grupp (20-30 personer).

Fördelar

Resurserna (tid och investerade pengar) används konstruktivt från första minuten. Gruppen tränas i kommunikation parallellt med att konflikterna hanteras och deltagarnas förmåga utvecklas.

Metoden är tidseffektiv vilket är en fördel på arbetsplatser med personalintensiv verksamhet och verksamhet som kräver ständig bemanning. Vi garanterar ett fungerande arbetsklimat som, rätt förvaltat, har möjlighet att bestå när insatsen är slutförd.

Pris

Kontakta oss för offert.

Vill du läsa mer?

50 nyanser av kris

Tuff konflikthantering

Vänta inte tills det blir förfärligt!

Kontakta oss för mer information

Email: info@tuffledarskapstraning.se
Tel: 08-446 16 20