Tuff Säljkultur

Tuff säljkultur

Hur du bygger en fungerande säljkultur

En stärkande säljkultur bygger på motiverade medarbetare, en välfungerande gruppdynamik, rak och ärlig feedback och en känsla av framgång. I Tuff säljkultur erbjuder vi ett spektrum av verktyg som hjälper er att få alla delar att fungera. En Tuff coach leder och samordnar hela processen så att kulturen börjar fungera – på kort tid.

Upplägg

20140424_0046_ny2Tuff säljkultur fungerar som vår samarbetscoaching. Coachen träffar hela gruppen i en nulägesworkshop och därefter i arbetspass på 2-6 timmar vid fyra eller fem timmar. Under tiden processen pågår finns coachen tillgänglig för stöd och coaching. Eventuell kompletterande coaching görs i mindre grupper eller med särskilda individer. Vi rekommenderar att ledare och chefer under tiden går vårt träningsprogram Tuff ledarskapsträning – för säljledare och att säljarna går Tuff säljträning.

Vad som kännetecknar en stärkande säljkultur

Vi använder verklighetstrogna rollspel varvat med deltagarnas egna situationer. Det gör att du kommer att bli varse dina styrkor och fallgropar som ledare. Du kommer att få mycket feedback på hur du kan hantera dina utmaningar och problem. Under de kompletterande dagarna ägnar vi oss särskilt åt säljsituationen. Du kommer att få lära dig ett nytt sätt att se på säljprocessen. Vidare får du träna på att coacha enstaka medarbetare och grupper till ett bättre säljresultat.

Vad som kännetecknar en stärkande säljkultur

Kritierierna är:

  • En stark kultur präglad av teamarbete istället för konkurrens
  • Öppenhet
  • En utvecklad feedbackkultur
  • En lärande kultur
  • En coachande chef
  • Att gruppen tar ett gemensamt ansvar för säljresultatet

Mål

Processen är avslutad när 9 av 10 medarbetare svarar ja på frågan om att säljkulturen är stärkande. Tidsramen för att uppnå målet brukar vara 2-3 månader.

Pris

15 000 kr + moms per deltagare.

Kontakta Karin Tenelius för mer information.
Epost: karin.tenelius@tuffledarskapstraning.se
Telefon: 08-446 16 20

Produktblad

Klicka här för att ladda ner eller skriva ut ett produktblad.