Tuff Ledningsgruppsutveckling

"Istället för att kommunicera rakt om det som inte fungerar är vi "trevliga" och undviker gärna obehagliga situationer. Det urholkar effektiviteten och ger utebliven lönsamhet."

Tuff Ledningsgruppsutveckling – för förbättrat samarbete, ökad effektivitet och arbetsglädje i din ledningsgrupp
ledningsgruppsutveckling

  • Har ni ineffektiva möten, svårt att komma till beslut eller fattar beslut som inte efterföljs?
  • Drar ni åt olika håll? Hamnar i detaljfrågor eller i brandkårsutryckningar? Fast i surdegar? 
  • Är klimatet trist, tassigt eller stressigt?

Genom Tuff Ledningsgruppsutveckling hjälper vi ledningsgrupper som sitter fast, eller som fungerar bra, men där gruppen vill nå nya nivåer av samarbete, öppenhet och kommunikation, med ökad effektivitet som resultat.

”Vi hade utmaningar med ett klimat i ledningsgruppen som präglades av artighet och att hålla med varandra. Tuff-konsulten var med oss under två dagar och hjälpte till att skapa en tillräckligt trygg miljö för att kunna prata om dessa saker och erkänna hur vi alla bidragit till att hamna där. I den öppna atmosfär som skapades kunde vi få hjälp med vad som behövdes göras för att få det klimat vi ville ha.” /Anton Grip, If P&C Insurance

Målgrupp

Små och stora ledningsgrupper i företag och organisationer.

Beskrivning

ledningsgruppsutvecklingTuff Ledningsgruppsutveckling är en process där en Tuff-coach med stor erfarenhet av arbete med ledningsgrupper tillsammans med gruppen identifierar just den här gruppens utmaningar. På ett uppstartsmöte klarläggs nuläget, gruppen får ökad medvetenhet och samsyn om vad som står i vägen för effektivt samarbete, och om vad som behövs för att komma framåt. Man sätter tydliga mål för gruppens utveckling.

Coachen coachar och tränar sedan gruppen i det som behövs för att komma vidare och förstärker gruppen med relevanta verktyg. Processen följer inte en färdig struktur, utan skräddarsys efter behov och prioriteringar. Exempel på möjliga områden gruppen får träning i är:

  • grunderna i att fatta beslut som efterlevs
  • att ge och ta emot feedback
  • kommunikation
  • effektiva möten
  • praktiskt strategiarbete

Det unika med att anlita Tuff Ledarskapsträning som stöd för ledningsgruppen arbete är att vi är skickliga på att snabbt identifiera de hinder som det egentligen handlar om skiljt från fastna i sakfrågorna. Det kan handla om ogynnsamma dynamik i gruppen som ter sig som en dragkamp mellan ”traditionalisterna” och nytänkarna eller de ”koncernlojala” och frifräsarna för att ta några exempel. Eller så handlar det om några infekterade samtalsämnen som alla vet att man borde ta upp, men som det aldrig talas om. Sådant hämmar effektiviteten mer än man kan föreställa sig. Vi hjälper gruppen att på ett självklart sätt rensa luften, få syn på de outtalade hindren och snabbt öka förutsättningarna för högre effektivitet.

Insats

Insatserna kan variera från en punktinsats till ett kontinuerligt utvecklingsarbete av samarbetet och den strategiska förmågan. Vi börjar med en diskussion om hur behovet ser ut.

Pris

Enligt offert.

Kontakta oss för mer information om vår ledningsgruppsutveckling

Email: info@tuffledarskapstraning.se
Tel: 08-446 16 20