Tuff Kulturskifte

Tuff Ledarskapsträning har i mer än 15 år hjälpt flera hundra stora och små organisationer att på kort tid skifta samarbetsklimat till en kultur man önskar ha på arbetsplatsen. Vi har en unik, effektiv kunskap för detta som är så pålitligt att vi vågar ta betalt endast när påvisbara resultat har uppnåtts.

Då efterfrågan ökar lanserar vi nu tjänsten Tuff Kulturskifte där företag och organisationer som har ett fungerande samarbetsklimat kan ta företagskulturen till nästa nivå. Med vår effektiva metodik hjälper vi till att skifta kulturer så att de präglas av förtroendefulla relationer, självklar feedbackkultur och rak och ärlig kommunikation.

Evidenssäkrad mätbarhet

Vi samarbetar med det forskningsbaserade mätverktygsföretaget Prindit som tillhandahåller evidensbaserad, digital mätning så att det praktiska arbete vi gör med företagskulturen kontinuerligt kan följas och mätas.

Betala för mätbara resultat

Precis som när Tuff skiftar dysfuntionella arbetsklimat till fungerande har vi skapat en betalningsmodell som bygger på att man betalar endast när mätbara resultat är konstaterade.

För mer information och offert, kontakta oss i formuläret nedan, alternativt på tel. 08-446 16 20.

Kontaktformulär