Tuff Empowerment Prenumeration

En tjänst för mindre organisationer som vill ta steg mot ett modernt, mer involverande,
”platt” arbetssätt.

Längtan efter en platt organisation20140812_1891

Mindre och relativt nystartade företag vill ofta skapa ett arbetssätt och en företagskultur som inte är hierarkisk. Dock går det inte alltid så lätt att frigöra sig från det gamla traditionella paradigmet som vi alla är en del av. Särskilt i tillväxt och när man kanske blir fler än som ryms i fikarummet, är det svårt att få ambitionerna att bli verklighet. Risken är att man antingen ofrivilligt ”åker in” i det traditionella i alla fall, eller så är man så allergisk mot det att man hamnar i någon slags luddig motsats – vi brukar kalla det ”ungdomsgård” (fast med vuxna).

Vi har expertisen

Tuff Ledarskapsträning har en lång historia där vi genom att specialisera oss har blivit experter på de beståndsdelar som behövs för att få ett sådant arbetssätt att fungera.

 • Coachande ledarskap/coachande förhållningssätt ”på riktigt”.
 • Utveckla arbetsklimat/kultur till att bli som den behöver för att få arbetssättet att fungera i praktiken: öppenhet, trygghet, rak kommunikation, naturlig självklar feedbackkultur.
 • Utveckla den kommunikationsförmåga som behövs som omfattar bl a konfliktlösning, beslutsfattande och feedback.
 • Den förändringsprocess som behövs från att gå från utgångsläget till önskat läge.

Tjänst anpassad för förändrings-benägna företag

 • Intresset för ett nytt sätt att leda och organisera har ökat lavinartat – äntligen tycker vi och står redo med en tjänst anpassad för mindre verksamheter som vill starta sin förändringsresa.
 • Vi kallar tjänsten Tuff Empowerment Prenumeration. Arbetssättet kallar vi Tuff Empowerment, och ”prenumeration” därför att tjänsten innebär att man under
  förändringsprocessen har Tuff Ledarskapsträning som dedikerad partner, där alla våra resurser står till förfogande med en prislapp som möjliggör investeringen.

Tuff Empowerment Prenumeration

Prenumerationen tecknas för ett år i taget och innebär följande:

 • Fri rådgivning av en senior Tuff tränare licensierad på Tuff Empowerment.
 • Kraftig rabatt på de halv- och heldagsaktiviteter som behövs för att stödja processen och föra den framåt.
 • Kraftig rabatt på Tuff ledarskapsträning Steg 1 och steg 2, vilket om medarbetarna deltar, påskyndar och förstärker processen.

Intresserad?
Boka ett förutsättningslöst möte här:
info@tuffledarskapstraning.se

tuff-ledarskapstraning