Tuff Grupputveckling

Tuff grupputveckling

grupputveckling

För helt nybildade eller befintliga grupper där man kanske har fastnat i ett lite avvaktande och artigt klimat. Deltagarna behöver lära känna varandra på djupet och våga börja prata om varandras styrkor och fallgropar för att kunna börja arbeta effektivt som grupp.

Syftet med grupputvecklingen är att lotsa gruppen till ett klimat som präglas av trygghet och öppenhet. Ett klimat där man vet var man har varandra och vågar ge varandra rak och ärlig feedback när det behövs. Att man inte blir rädd och duckar när små eller stora konflikter dyker upp eftersom man i grupputvecklingen lagt en grund av förtroende och respekt och har konfliktverktyg redo.

Målgrupp

Grupputveckling för företag, avdelningar och grupper.

Insats

Insatsen grupputveckling skräddarsys efter gruppens behov. Vi tillhandahåller allt ifrån korta seminarier till hel- och halvdagar och längre processer.

Mål

Att arbetsklimatet är tryggt, öppet, präglas av förtroende och respekt samt har förutsättningar att tåla framtida meningsskiljaktigheter och konflikter.

Tuff ledarskapsträning
Fördelar

Jämfört med andra teambuildingaktiviteter präglas vårt arbetssätt av att vara direkt och djuplodande – mindre ytligt utan att för den skull bli terapeutiskt och navelskådande.

Pris

Avgörs av typ av insats och gruppens storlek. Pris ges genom offert på förfrågan.

Kontakta oss för mer information. Maila info@tuffledarskapstraning.se eller ring 08-446 16 20.