Tuff Förändringsledning

Tuff förändringsledning

förändringsledningAtt genomföra förändringar – stora som små, har sina utmaningar. Långt mer än hälften av alla större förändringar, såsom sammanslagningar av företag eller avdelningar, nedskärningar eller kompetensväxling, misslyckas och får konsekvenser som är både kostsamma och tidskrävande.

En av de tuffaste utmaningarna handlar om hur man får med sig människorna/avdelningen/gruppen på den förestående förändringen.

Om du står inför en förändring är det avgörande för att lyckas att ha självinsikt, hög grad av kommunikationsförmåga och kunskap om hur människor reagerar och påverkas av förändringar.

Detta och mycket mer får lära dig under vår halvdag om förändringsledning.

Målgrupp

Chefer och ledare.

förändringsledningBeskrivning

  • Halvdags workshop med teori och praktisk dialogträning
  • Förändringsmodell
  • Försvarsmekanismer och överlevnadsstrategier
  • Avgörande förhållningssätt för en ledare i förändring
  • Kommunikationsnycklar

Mål

Att chefer och ledare känner sig tryggare i förändringsskeden och vet hur de ska agera. Att chefer och ledare får en djupare förståelse för vad som är avgörande för mer fungerande förändringsprocesser och ökad förmåga att involvera medarbetarna i förändringen.

Pris

18 000 + moms (upp till 20 personer)

Kontakta oss!

Varmt välkommen att kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se, eller ring 08-446 16 20.

Produktblad som pdf