Tjänster

"Om vi kunde förändra vår syn på konflikter och lära oss att umgås naturligt med dem, skulle vi få helt andra arbetsplatser med förbättrade resultat"
Tuff Ledarskapsträning

Om våra tjänster/coaching

Vi har stor erfarenhet av att utveckla samarbetet i små och stora organisationer. Utan att fördjupa oss i verksamhetsfrågor, organisationsscheman och teorier, fokuserar vi istället på samarbetet, det vill säga kommunikationen, arbetsklimatet, kulturen och ledarskapet. Vi identifierar på kort tid varje grupps eller organisations specifika problem, utmaningar och utvecklingsområden och utformar en relevant blandning av insatser som syftar till att chefer och medarbetare ska utveckla de förmågor som behövs för att bli effektivare.

Våra tjänster har karaktären att verka katalytiskt i våra kunders organisationer; de frigör organisationens egen kapacitet ifråga om fungerande ledarskap, öppen kommunikation och produktiv arbetskultur. Vi är skickliga att på kort tid skapa bestående resultat.

Vilken tjänst eller blandning av tjänster som är relevant för dig avgörs av det nuläge som du eller din organisation befinner sig i och vilket som är det önskvärda resultatet. Ta gärna kontakt med oss för en öppen diskussion om vad som är mest lämpligt för dig.

Våra tjänster är:

Tuff Coaching
För dig som vill komma vidare privat eller yrkesmässigt och åstadkomma verklig bestående förändring i ditt liv. Du kanske upplever att du fastnat, att du tappat motivationen eller din handlingskraft. Du kanske vill utvecklas, öka din livskvalitet, skapa livsbalans, ändra beteende eller helt enkelt känna dig mer tillfreds. Mer info här.

Tuff Ledarskapscoaching
För dig som är chef och ledare och som vill ha effektiv personlig coaching som gör att du snabbt utvecklas i ditt chef- och ledarskap. Det kanske 
handlar om att driva ett förändringsarbete på din arbetsplats, upptäcka och ta bort det som hindrar din grupp från verklig effektivitet eller att införa och upprätthålla ett coachande ledarskap. Mer info här.

Tuff Skugga
För dig som gått Tuff Ledarskapsträning – Steg 1 och som på allvar vill införa ett coachande ledarskap i ditt arbete. Mer info här.

Tuff Samarbetscoaching
För er som upplever att ni har interna konflikter som tar för mycket energi från arbetet och att gruppdynamiken inte fungerar. Problemet kan till exempel vara en konflikt eller förtroendekris mellan en avdelning och deras chef, samarbetssvårigheter inom en grupp eller en känsla av allmän stagnation på er arbetsplats. Vi är vana vid stökiga processer vilket gör att vi klarar att skifta svåra utgångslägen till väl fungerande arbetsklimat på kort tid. Mer info här.

Tuff Ledningsgruppsutveckling
För er som vill ha förbättrat samarbete, ökad effektivitet och arbetsglädje i er ledningsgrupp. Har ni ineffektiva möten, svårt att komma till beslut eller fattar beslut som inte efterföljs? Drar ni åt olika håll? Hamnar i detaljfrågor eller i brandkårsutryckningar? Har ni mycket surdegar? Är klimatet trist, avvaktande eller stressigt? Vi hjälper er att ta er från ert nuläge till nya nivåer av samarbete, öppenhet och kommunikation. Mer info här.