Tre nyanser av skola – seminarium för rektorer

Ge oss två timmar av din dyrbara tid

Vi har sedan många år arbetat med ett stort antal skolor med mycket goda resultat. Nu vågar vi oss på att bjuda in er rektorer som vi ännu inte träffat till ett seminarium där vi vill dela med oss av våra lärdomar och berätta om skolor som förändrat sitt arbetssätt tillsammans med oss.

Vi kallar seminariet “Tre nyanser av skola” eftersom vi har tre tydliga områden där vi kan bidra till förbättring. Det första temat handlar om organisation och hur skolan leds. 

Seminarieledare Karin TeneliusVi har stöttat många ledningsgrupper i att leda mer involverande vilket gör att lärarna i kollegiet känner sig mer engagerade och väljer att ta mer ansvar. Det har inte så mycket med struktur att göra utan handlar om att träna ett icke-hierarkisk förhållningssätt och ett sätt att kommunicera.

Vi har även medverkat till att på kort tid skifta arbetsklimat från katastrofalt till välfungerande på flera stora gymnasieskolor. Har man problem med samarbetsklimatet är det en avgörande faktor som är direkt kopplad till skolans resultat – både ekonomiskt och pedagogiskt.

Det andra temat är ledarskap i klassrummet. Vi är kända för att ge lärare praktiska och viktiga nycklar och förmåga att skapa ett samarbetsklimat i klassrummet som är gynnsamt för inlärning och gör att eleverna i högre grad tar ansvar för sin egen studiemotivation.

Slutligen lär vi ut en metodik som många kallar “pedagogik i praktiken”. Det innebär träning i att relatera till enskilda elever på ett sätt som gör att de tar mer ansvar. Pedagogen lär sig också att lyssna efter det som egentligen hindrar eleven att tillägna sig kunskap och att kunna prata om det på ett stärkande sätt.

Låter det för bra för att vara sant? Eller låter det flummigt eller kanske självklart? Vi vet att våra metoder beskrivna i ord kan låta helt självklara men när de ska omsättas i praktiken är det inte självklart alls, utan tvärtom verkligen utmanande och svårt. Det vi erbjuder är inga enkla lösningar, men de rektorer och pedagoger som känner oss berättar om hur användbara deras nya förmågor har varit i skolverksamheten och vilken skillnad insatsen har gjort.

Ge oss en chans att visa vad vi har – ge oss två timmar av din, vet vi, dyrbara tid. Vi lovar att du ska få valuta för det och att du inte kommer att ångra dig.

Tre nyanser av skola - seminarium för rektorer

Signup
    Jag har tagit del av personuppgiftspolicyn och samtycker till att mina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.