Hur införa ett icke-hierarkiskt arbetssätt

 

Seminariedatum:

Seminariet går att beställa som ett internt event/föredrag. Vänligen kontakta oss för mer information och/eller offert i formuläret nedan.

Kontakta oss för mer information:

  • Jag har tagit del av personuppgiftspolicyn och samtycker till att mina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Följ oss i vår podcast, Leadermorphosis!

 

Hur införa ett icke-hierarkiskt arbetssätt?

Vad behövs och vad är avgörande för att lyckas införa ett icke-hierarkiskt arbetssätt i din organisation? Vi ger det här seminariet i två versioner: en för dig som arbetar i en stor organisation och en för dig som arbetar i ett mindre företag. Detta för att utmaningarna ser olika ut beroende på organisationens storlek.

Seminarium för dig som jobbar i en större organisation

Frågor som besvaras i detta seminarium är: 

  • Vilka är de första stegen, vad är viktigt, hur får man med sig ledningen, vilka förutsättningar behövs?
  • Vilka förmågor behöver cheferna respektive medarbetarna träna upp och utveckla?
  • I vilka former kan förändringsarbetet ske?
  • Vilka är de vanligaste hindren?

Vi går igenom en mängd aspekter utifrån vår praktiska erfarenhet. Efter seminariet kommer du att ha en klar bild av vad som behöver finnas på plats och de centrala framgångsfaktorerna i en förändringsprocess.

Seminarium för dig som jobbar i ett mindre företag

I en liten organisation kan man genomdriva förändringar snabbare. Dessutom kanske strukturen redan är så ”platt” den kan bli. Vad behövs då, hur får man det att fungera i praktiken? Här är exempel på frågor som besvaras i seminariet:

  • Hur kan formerna för förändringsprocessen se ut?
  • Vilka beslut behöver fattas för att det ska hända på riktigt?
  • Vilka förmågor behöver medarbetarna utveckla?
  • Vilka är de vanligaste fallgroparna?

Du kommer också få höra om några konkreta ”case” där vi infört ett icke-hierarkiskt arbetssätt och vad som var avgörande för att få det att lyckas.

Anmälan och kostnad

Dessa seminarium kan du beställa till din arbetsplats, kontakta oss för offert!