Om Tuff Ledarskapsträning

20140812_1350_1

Om Tuff ledarskapsträning

Är du trött på att jobba för mycket och bära hela ansvaret på dina axlar? Trött på medarbetare som är beroende av ditt engagemang och din kunskap? Intresserad av att få självgående medarbetare och team? Det börjar med att du tränar på ett nytt sätt att leda. 

”Jag har fått insikter om mig själv och en ”verktygslåda” som verkligen känns mycket användbar. Bättre än alla andra ledarutbildningar jag gått!” /Sofie Torngren, chefsjuksköterska, Nackageriatriken

I vår ledarskapsutbildning kommer du bl.a. att upptäcka:

 • hur man får sina medarbetare att bli mer motiverade och engagerade
 • hur man uppnår stora resultat utan att själv bli dränerad på kraft  och energi
 • hur man får sin personal att ta större ansvar för verksamheten
 • hur man ger feedback som landar och får effekt

Vi har en unik metod, djupt förankrad i forskning och teori men vet också hur man tar det från teori till praktik. Vi har i snart 15 år tränat tusentals chefer och mött hundratals utmanande grupper.

Vi har nästan helt övergett teori och kunskapsöverföring, eftersom vi vet att det istället handlar om att träna förmågor. När en chef verkligen tränar sin förmåga, det är då ledarskapet förbättras. Hos oss tränar du tills du blir rejält less på det, precis som i vilken annan praktisk disciplin som helst – från pianospel till att lära sig åka snowboard – och sen tränar du lite till. 

20140812_0668Våra utgångspunkter för ett coachande ledarskap

 • Vem du är, är viktigare än vad du gör. Hur du som chef förhåller dig till dina medarbetare påverkar resultatet mer än vad du gör.
 • Engagemang och ansvarstagande följer av ökad befogenhet. Ju mer befogenhet medarbetare får desto mer engagemang, ansvarstagande och verkligt samarbete får organisationen tillbaka.
 • Medarbetare har mycket mer kapacitet än de normalt får använda. Om du vill ta denna kapacitet i anspråk måste du som chef och ledare vanligtvis ändra ditt synsätt, anta ett coachande förhållningssätt och agera annorlunda.
 • Coachande ledarskap är att möjliggöra att människors och organisationers fulla kraft och förmåga frigörs och tas tillvara. Det sker bl.a. genom att lägga ansvaret för verksamheten hos medarbetarna och genom att ge medarbetare tillfälle att göra aktiva, medvetna och fria val.
 • Ett fungerande arbetsklimat och öppenhet är avgörande för effektiviteten och därmed också för resultatet. Att tala klarspråk är centralt.

Exempel på resultat är:

 • att intäkterna ökar eller att kostnaderna minskar
 • att effektiviteten förbättras (uttryckt t.ex. i snabbare produktcykler)
 • att kundnöjdhetsmätningar visar att upplevelsen av service förbättras
 • att medarbetarenkäter påvisar att personaltrivseln ökar
 • att du som chef sparar energi och kraft och blir mindre stressad

Att träna är mycket tuffare än att lära sig teori. Att omsätta sina nya förmågor och våga driva en förändring är ännu tuffare. Och det kanske svåraste och tuffaste en chef kan göra är att utöva ett coachande ledarskap, att fullt ut lita på sina medarbetares kapacitet. Det är därför vi heter Tuff Ledarskapsträning.