Vad vi gör

"Ledarskap är enkelt - du behöver bara prata om det som är svårast att prata om"
Tuff Ledarskapsträning

Vi ger Tuff träning i ett modernt coachande ledarskap som åstadkommer verklig förändring hos människor, förändring som leder till bättre resultat i företag och organisationer.

Exempel på resultat kan vara:

  • att intäkterna ökar eller att kostnaderna minskar
  • att effektiviteten förbättras (uttryckt t.ex. i snabbare produktcykler)
  • att kundnöjdhetsmätningar visar att upplevelsen av service förbättras
  • att medarbetarenkäter påvisar att personaltrivseln ökar

Exempel på frågor och problem som våra kunder tar upp kan låta så här:

  • Hur ska jag göra för att motivera min personal, särskilt när det är tungt och det finns så mycket oro i företaget?
  • Hur får jag mina medarbetare till att ta mer ansvar, jag blir tokig på att behöva tjata om allting?
  • Vad skall jag göra med honom, jag har ju pratat med honom om hans attityd massor av gånger och vid varje tillfälle blir det bättre en stund för att sedan bli som vanligt igen?
  • Hur ger man någon ett tråkigt besked utan att bli för hård och ”chefig” … jag vill ju inte heller bli för mesig och otydlig?
  • Våra möten känns så otroligt sega och tysta, är det mig det är fel på eller vad skall man göra?
  • Det har länge varit en konflikt mellan dem två och det har påverkar hela vår grupp känns det som – vad skall jag göra?

20140812_1506_1

Expertis

Vi har inte alla svar men påstår att införandet av ett mer coachande ledarskap och förhållningssätt är avgörande för våra företags och organisationers fortsatta effektivitet och lönsamhet.

Vi är experter på coachande ledarskap, coachande kulturer och på att träna chefer och ledare att tillägna sig ett coachande förhållningssätt i sitt ledarskap. Att hjälpa organisationer, företag och individer att utveckla och utöva ett coachande ledarskap är vår metod. Vi gör detta genom konsulttjänster och genom öppna träningsprogram.

Vilken tjänst eller blandning av tjänster som är relevant för dig avgörs av det nuläge din organisation befinner sig i och vilket resultat du och ni vill uppnå. För ett företag eller en organisation som vill anlita oss som partner för att åstadkomma resultat behövs därför en öppen och rak diskussion till att börja med. För dig som enskild chef kan det vara enklare: du väljer ett av våra öppna träningsprogram eller anlitar en Tuff coach.

Garanti

Vi vill vara säkra på att våra tjänster och utbildningar har effekt. I så hög grad som möjligt vill vi därför försöka ringa in, tillsammans med dig (våra kunder), hur det vi levererar skall påverka resultat som du är intresserad av OCH vi kommer att lova att åstadkomma detta. Om vi inte kan hålla vårt löfte så kommer det att ha en direkt påverkan på det pris vi tar. Det vi lovar kommer att variera från fall till fall utifrån vad du är intresserad av och vilken tjänst eller utbildning som är aktuell.

Våra styrkor

Egna metoder
Vi har utvecklat egna effektiva metoder för att på kort tid träna chefer och andra till att bli coachande.

Snabba resultat
Vi skapar snabbt bestående resultat utan att ”störa” verksamheten.

Frigör förmåga
Vi litar på att våra kunder kan sin verksamhet. Vi tillför inget i sak utan tar fram dold kapacitet i människor och organisationer.

Väjer inte
Vi är vana vid stökiga processer vilket gör att vi klarar att skifta svåra utgångslägen till väl fungerande arbetsklimat. Vi väjer inte för det obekväma när det behövs.

Våra metoder

Coachande ledarskap och ett Nerifrånperspektiv
1999 medverkade vi till införandet av ett coachande ledarskap och ett s.k. Nerifrånperspektiv på Freys Hotel i Stockholm. Sedan dess har vi gjort liknande processer på en lång rad företag och organisationer med påtagliga affärsresultat som följd. Att införa ett Nerifrånperspektiv innebär i korthet att ge medarbetarna långtgående befogenhet över verksamheten. (Läs mer om Nerifrånperspektivet under Bibliotek). Allt vi lär ut är förmågor som vi själva utvecklat under detta arbete med våra kunder. Det är alltså inte teorier vi lärt oss, utan empiriska upptäckter och för ändamålet uppfunna verktyg.

Arbetsklimat
Arbetsklimatet har en oerhört stark koppling till affärsresultatet. Det är inget nytt i teorin, många håller med. Det vi har gjort är att utveckla metoder för att snabbt skifta arbetsklimat från ett oönskat till fungerande, med bestående resultat. Det gör vi gång på gång hos våra kunder, men vi tränar också cheferna som går våra utbildningar till att göra det själva.

Coaching
Vår coachingmetod utvecklades i början av 90-talet. En av våra konsulter, Karin Tenelius, coachade ett stort antal arbetssökande och noterade att det som var avgörande för om den arbetssökande fick jobb eller inte var dennes förhållningssätt. Utifrån denna observation utvecklade hon en metodik som helt fokuserar på förhållningssätt. Vi införde metoden även i näringslivet och fann att den utgjorde ett otroligt snabbt och effektivt verktyg när det gäller att skapa bestående resultat.

Träning
Vi har nästan helt övergett teori och kunskapsöverföring, eftersom vi vet att det istället handlar om att träna förmågor. När en chef verkligen tränar sin förmåga, det är då ledarskapet förbättras. Hos oss tränar du tills du blir rejält less på det, precis som i vilken annan praktisk disciplin som helst – från pianospel till att lära sig åka snowboard.