Arbetsklimat och regler

mars 31, 2016  |   Posted by :   |   Blogg,Uncategorized   |   0 Comment»

Arbetsklimat och regler

Idag träder den nya lagen om arbetsmiljö i kraft. Den innehåller i korthet att arbetsgivaren har ett större juridiskt ansvar för att arbetsmiljön fungerar på arbetsplatsen – social arbetsmiljö och organisatorisk arbetsmiljö.

Syftet med den skärpta lagen är att motverka det stigande antalet sjukskrivningar som följer av stress och press på arbetsplatser runt om i Sverige.IMG_20150912_141020

Tuff ledarskapsträning har de senaste åren sett en markant ökning i antalet uppdrag där samarbetscoaching och (även) konflikthantering står i centrum.
Glädjande tycker vi. Inte så mycket för att vi får jobba mer, utan för att Sveriges chefer verkar vara medvetna om att ett gott arbetsklimat är nödvändigt för att kunna hålla en hög produktion utan att bränna ut chefer och medarbetare på företagen.

Många företag har tydligt uttalade värderingar, men ord på papper är en sak. Att få dem att genomsyra atmosfären en helt annan.

Att få till ett gott arbetsklimat är knepigt, det räcker oftast inte med weekends, eventkvällar eller team-buildingövningar för att kunna hantera åsikter som går isär, smutskastning, irritationer och eller isande tystnad.

Det är självfallet inget fel med att göra annorlunda saker tillsammans (Vi på Tuff åker också iväg ihop nån gång per år), men man skall vara försiktig med att tro att den typen av aktiviteter kan göra något åt ett kantrande arbetsklimat.

Det är ingen liten sak Arbetsmiljöverket kräver av Sveriges arbetsgivare, men det går att få till ett öppet klimat där alla – chefer och medarbetare – känner att dom bidrar och är lyssnade på, och att irritationer och meningsskiljaktigheter kan redas ut och lösas i arbetsgruppen.

Det kräver bara att man vet hur man gör.

Tuff Samarbetscoaching – skiftar arbetsklimatet från oönskat till fungerande
Tuff Ledarskapsträning, steg 2 – att leda grupper

 

Related Posts

There is no related post.